روابط عمومی

روابط عمومی

دنیای امروز دنیای ارتباطات است. در هر ثانیه میلیون ها واحد اطلاعاتی در سطح جهان رد و بدل می شود. از زمانی که تحولات زندگی بشر سرعت گرفت، نیاز به اطلاعات و ارتباطات هر روز افزایش یافت.

امروزه در عصر حاضر، ارتباطات یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر است. اینک با حساسیت بجا و درست مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه ویژه روابط عمومی در سازمان ها و با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، شاید بیشتر بتوان به اهمیت علوم ارتباطات و نیز نقش روابط عمومی ها، به عنوان مجری اصلی آن در جوامع، دست یافت.

رسانه

داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع با توجه به هدف و ساختار، بزرگ ترین سرمایه یک سازمان یا شرکت است و حیات یک شرکت به داشتن یک ارتباط دو سویه درون و برون سازمانی و انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و این جاست که لزوم وجود روابط عمومی واقعی در ایستگاههای روابط عمومی نمایان می شود.

حضور موثر

برنامه ریزی برای برقراری ارتباط متقابل در راستای آگاهی خریداران و سازمانهای مرتبط از عملکرد شرکت و آماده نمودن افکارعمومی برای اجرای طرحهای بزرگتر در زمینه تولید ملی با شیوه های مدرن، بکارگیری روشهای نوین اطلاع رسانی و پیگیری تحولات فناوری اطلاعاتیIT از وظایف روابط عمومی این شرکت است.

گرافیک و UI

همچنین بروزرسانی وبسایت اینترنتی، ادمین اینستاگرام، طراحی و ارائه خدمات گرافیکی، از جمله وظایف واحد روابط عمومی شرکت ایرانیان همگام می باشد.