گالری حضور در همایش ها

تصاویر همایش های داخلی و بین المللی تجهیزات پزشکی

گالری حضور در نمایشگاه ها

تصاویر نمایشگاه های داخلی و بین المللی تجهیزات پزشکی

گالری خدمات مهندسی نگهداری

نمایشگاه ها و همایش ها

شرکت ایرانیان همگام در نمایشگاه هایی نظیر ایران هلث، عمان هلث، مدیکا، عرب هلث و... شرکت می نماید و همچنین در همایش هایی نظیر کنترل عفونت، همایش های بیمارستانی و غیره نیز همه ساله حضور مستمر دارد.

برای مشاهده گالری ویدئو های کلیک کنید.