تلاش ملی در خط مقدم مبارزه با کرونا

این برانکارد از اطرافیان و کادر درمانی در زمان جابجایی بیمارعفونی و یا کرونایی محافظت می کند. در این برهه زمانی این شرکت ، همچون دیگر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، تلاش کرده است ک ظرفیت تولید خود را به حداکثر برساند. شرکتی ک حالا با توجه به نیاز جامعه به ایزوله سازی، بصورت شبانه روزی، تمام خط تولید و واحد R D خود را به ساخت برانکارد ایزوله فشار منفی جهت ایزوله مراکز درمانی و بیمارستانی اختصاص داده است.