ویروس کرونای جدید (COVID-19): آنچه باید بدانید

ویروس کرونای جدید (COVID-19): آنچه باید بدانید

شیوع ویروس کرونای جدید (یا نویافته) (موسوم به COVID-19) باعث اضطراب افراد زیادی در سرتاسر جهان شده است؛ خانواده‌های کالیفرنیایی نیز از این امر مستثنا نیستند، چراکه این ویروس شروع به گسترش در تمام جهان کرده است.

بررسی روش های تصفیه/ضدعفونی هوا

بررسی روش های تصفیه/ضدعفونی هوا

عمده جمعیت انسانی در مراکز پرجمیعت زندگی و کار می کنند. و این تراکم جمیعت ریسک ابتلا به بیماریهای عفونی را افزایش می دهد. بیماریها به دلیل ایجاد عوارض جسمی و روانی که منجر به ناتوانی شخص در انجام وظایفش می شود، اثر سو اقتصادی دارند.

محلول ضدعفونی کننده X-CID

محلول ضدعفونی کننده X-CID

ضدعفونی کردن یک مکانیسم برای از بین بردن میکروب های بیماریزا با هدف جلوگیری از ایجاد بیماری می باشد. محلول ضدعفونی کننده X-CID بر پایه پراستیک اسید فرموله شده است. پراکسی استیک اسید(peroxyacetic acid) که به آن پراستیک اسید(peracetic acid) نیز می گویند یک اکسید کننده قوی می باشد که از ترکیب پراکسیدهیدروژن یا آب اکسیژنه(𝐻2𝑂2) با اسید استیک یا سرکه(𝐶𝐻3𝐶𝑂2𝐻) ایجاد می شود.

مروری بر محلول های ضدعفونی کننده سطوح

مروری بر محلول های ضدعفونی کننده سطوح

استفاده مؤثر از ضدعفونی کننده ها به عنوان بخشی از استراتژی چند گانه برای جلوگیری از عفونتهای بیمارستانی مطرح است. سطوح به عنوان جزیی از فرایند در انتقال میکروارگانیسم ها مورد توجه قرار می گیرند زیرا آنها با پوست دست در تماس می باشند. همانگونه که این امر به اثبات رسیده که ضدعفونی سطوح، خطر ابتلا به عفونت در بیماران و یا کارکنان را کم می کند. بنابراین، استفاده از مواد ضدعفونی کننده باعث ایجاد فعالیت ضد میکروبی می شود که نتیجه آن بهبود سلامت در بیماران و کارکنان درمانی می باشد.

پریسیدین RU

پریسیدین RU

ضدعفونی کنندها دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتری‌ها ، ویروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتریها ، آنها را از بین می‌برند و یا از رشد آنها جلوگیری می‌کنند. پرسیدین آر-یوRU، محلول آماده مصرف استریل کننده و ضدعفونی کننده سطح بالا، بر پایه ترکیب پایدار شده پراکسی استیک اسید و هیدروژن پراکساید است. ماده موثره اصلی پرسیدین آر-یو، پراکسی استیک اسید می باشد.

روش های متداول در ضدعفونی سطوح

روش های متداول در ضدعفونی سطوح

دعفونی سطوح، یکی از ارکان اساسی در حفظ بهداشت و جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا در مراکز بهداشتی و درمانی و در صنایع غذایی و دارویی می باشد. بنابراین امروزه اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که تمیز و ضدعفونی نمودن سطوح یک ضرورت در مراکز بهداشتی و درمانی می باشد.